Събота, 27 Ноември 2021 г.

В Силистренско регистрираната безработица през октомври продължава да намалява

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в областта през октомври намалява спрямо септември с 0,1 п.п и е достигнало до ниво 8,3%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Снижението на годишна база е с 2,5 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през октомври 2021г. се запазва на 4,7%.

Регистрираните безработни през месеца в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са 3778, което е с 47 лица по-малко отколкото през м.септември. На годишна база се наблюдава намаление с 1 124 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 30,5% /475/, следвана от Главиница – 21,4% /715/, Алфатар – 19,8% /196/, Ситово – 17,9% /269/, Дулово – 9,1% /883/, Тутракан – 5,9% /310/ и Силистра –4,0% /930/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 465 безработни лица. Освен тях, други 10 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.
През м.октомври броят на започналите работа регистрирани безработни е 405, като от тях най-много са наети в сектора на търговията-18,3%, следвани от преработващата промишленост – 12,6 %, държавното управление–9,4%, хотелиерството и ресторантьорството-6,9%, строителството-5,9%, образованието – 5,4% и др.

Други 10 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. В реалната икономика са устроени 63,0% от започналите работа през септември.

Facebook коментари