Вторник, 30 Ноември 2021 г.

В Силистра обявиха 21-ят национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Обявен е 21-ят национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов" под патронажа на кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов, съобщиха от Силистренската община.

Организатори на конкурса са общината, литературно сдружение "Реката и приятели" и Регионална библиотека "Партений Павлович" в Силистра.
Тема на конкурса са любовта и виното.

Право на участие имат граждани над 18 години. Не могат да участват наградените автори от юбилейното двайсето издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик с едно непубликувано и напечатано в три екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни - три имена, адрес, e-mail, телефон за връзка и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение по темата за любовта или виното.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса и да не са представяни за други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща. При неспазване на условията кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Краен срок за получаване на творбите е 14 февруари 2022 г. като е валидна датата на пощенското клеймо. Адресът, на който трябва да се изпратят стихотворенията е гр. Силистра, Община Силистра, ул."Симеон Велики" 33, стая 314, за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов".

Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и Награда на Литературно сдружение "Реката и приятели". Творбите ще се оценяват от жури под председателството на поета Недялко Йорданов.

Предвидено е награждаването да се състои на 24 февруари 2022 г. от 17.00 часа в зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра.

Facebook коментари