Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Започват ремонтните на ВиК мрежата в Силистра

От община Силистра съобщават, че в съответствие с Договор регистрационен №00513-2020-0007-01/06.10.2020г. с предмет " Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово", Обособена позиция № 1 "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра", на 16.11.2021г. започва въвеждане на ВОД и стартиране на дейности по изграждането на водопроводни и канализационни клонове, както следва:

Водопровод:

• Гл. кл. I-1 – по ул. "Албена" от Напорен резервоар 4000м3 – 30 работни дни;
• Гл. кл. V-1 – по ул. "Д-р Атанастас Янков" от кръстовището с бул. "Велико Търново" – 16 работни дни;
• Кл. 46-1 – по ул. "Добрич" от кръстовището с бул. "7-ми Септември" – 22 работни дни;
• Гл. кл. V-5 – по ул. "Генерал Колев" от кръстовището с ул. "Васил Априлов" – 10 работни дни;
• Кл. 13 – по ул. "Емилиян Доростолски" от кръстовището с ул. "Филип Тотю" – 8 работни дни;
• Кл. 30 – по ул. "Добруджа" от кръстовището с ул. "Македония" – 25 работни дни;

Канализация:

• Кл.18 – по ул. "Добруджа" от кръстовището с ул. "Д-р. Петър Вичев" – 33 работни дни;
• Кл.40 – по ул. "Симеон Велики" и ул. "Генерал Скобелев" – 30 работни дни;

Facebook коментари