Събота, 27 Ноември 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 ноември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

10 военнослужещи, войници, средно образование
1 чистач/ хигиенист, средно образование
1 портиер, средно образование
2 началници, смяна, средно образование
1 счетоводител, средно образование, "Счетоводство"
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование
1 шофьор, автобус, средно образование, кат. DE
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование
2 монтажници, метални конструкции, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 логопед, висше образование " Логопедия"
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
6 шивачи, средно образование
1 технолог, облекло, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил -12 и повече тона, средно образование, кат. ВЕ, СЕ
1 резач, греди и пръти, основно образование
2 общи работници, строителство на сгради, средно образование
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

2 продавач-консултанти, средно образование

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 общ работник промишлеността, желание за работа, сръчност, бързина /последваща заетост/
3 сервитьори,средно образование/
1 обслужващ, магазин, обслужване на клиенти,зареждане на рафтове, работа с касов апарат, приемане на стока
1 манипулант,промишлеността
1 зареждач,материали и полуфабрикати
1 обслужващ работник, промишлено производство
1 счетоводител, минимален опит по специалността
1 майстор, производство на хлебни изделия, Да знае процеса наприготвяне на малограмажни и стандартни баници и други бързи хлебни изделия; средно образование
5 продавач-консултанти
1 касиер, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, свидетелство за управление МПС кат. С + Е. отговорност и коректно отношение към работата, дигитална карта, свидетелство за психологическа годност, професионална компетентност
1 работник,кухня, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 работници поддръжка, основно образовaние
3 машинни оператори дървообработване, основно, средно образование
5 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно, средно образование
3 строителни работници, основно образование
1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление
1 продавач – консултанти, средно образование
1 общ работник, без изисквания за образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001"Заетост за теб" на ОП"Развитие на човешките ресурси"

1 дърводелец, мебелист

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 контрольори, качество, няма изискване за образование, проф. опит, осигурен транспорт;
4 машинни оператори, кроене, няма изискване за образование, проф. опит, осигурен транспорт;
4 гладачи, ютия, няма изискване за образование, проф. опит, осигурен транспорт;
2 монтажници, електрооборудване, средно образование, английски език – говоримо, проф. квалификация, " Водач на електрокар и мотокар" е предимство;
3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра";
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина" .

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари