Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Одобрен за финансиране е проект на Исторически музей-Тутракан към Национален фонд "Култура"

Музеят в града на Българската бойна слава кандидатства за целево финансово подпомагане в конкурс за Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство към Национален фонд "Култура". Проектът е на стойност 4307 лева и предоставените средства ще бъдат изразходени за авансово заплащане на електрическата енергия, потребявана от музея.

Благодарение и на отпуснатите средства, музейните специалисти през предстоящата 2022 г. ще реализират предвидените дейности като акцентът ще е честването на "55 години музейно дело в Тутракан".

Йордан Георгиев

Facebook коментари