Събота, 27 Ноември 2021 г.

В Дулово съд и училище със съвместна инициатива

В рамките на един учебен час Председателят на Районен съд-Дулово Емил Николаев разясни на ученици от дванадесети клас на СУ "Васил Левски" в град Дулово важни въпроси, касаещи наказателната отговорност.

Младите хора, вече навършили 18 години се интересуваха живо за последиците от извършено нарушение или престъпление, за предвидените санкции и наказания.

Акцент бе поставен върху необходимостта младите хора да се предпазят от противообществени прояви и от действия, пораждащи негативни последици върху бъдещия им живот. Учениците взеха участие в анкета с въпроси относно темите, които представляват интерес за тях, и биха искали да получат повече информация, а също и да дискутират с действащ съдия.

Проведеното мероприятие сложи началото на съвместната работа по реализиране на образователна програма "Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

Инициативата бе подновена през тази година с подписано споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, за период от 5 години.
Програмата е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

Директора на ОУ "Васил Левски" в град Дулово Стелиян Тотев, заместник директор Миглена Костова и старши учител по философия Ивелин Илиев са координаторите в успешното партньорство през учебната 2021-2022година.

Учениците, участвали в програмата през годината ще получат удостоверение от Висшия съдебен съвет.

Facebook коментари