Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Ловните стопанства в Силистренско се топлят само от спомените за стари рекорди

Три от ловните стопанства на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП проведоха обучения за своите служители, във връзка със стопанисване на популацията от благороден елен, съобщиха от пресцентъра на ДП - Габрово. Тази година, вместо традиционното представяне на трофеи от благороден елен, ловните специалисти от ДЛС Воден-Ири Хисар, ДЛС Дунав-Русе и ДЛС Росица-Севлиево проведоха обучения на своите служители, разглеждайки добитите трофеи през настоящия ловен сезон.

Причината за измененията във форма̀та на мероприятието е усложнената обстановка и строгите противоепидемични мерки. Това доведе до огромно разочарование у цялата ловна колегия, която традиционно всяка година посещава изложението. Директорът на СЦДП инж. Цветелин Миланов отбеляза, че това е един от най-добрите начини за проследяване развитието на популацията на дивеча. "Разглеждането на трофеите е вид образователен курс за нашите ловни водачи и ловни деятели. В разговорите около добиването на всеки от трофеите става ясно, че отстрелът не се изчерпва с това да видиш елен и да кажеш "Отстреляй го!" Много е важно за ловните водачи да умеят да преценяват преди отстрела дали животното е перспективно. Тези умения се придобиват най-добре на точно такъв вид мероприятия. От друга страна, провеждането на тези изложения е важно и заради анализите и изводите, които се правят на тях. Те дават възможност да се изследва състоянието на популацията от благороден елен в ловните стопанствата, нейните трофейни качества и потенциалът й за развитие. Самият факт, че са отстреляни 4 капитални трофея над 250 т. по CIC и то в рамките на една година показва, че популацията се подобрява. Това е огромен успех, какъвто не се е случвал в България повече от 30 години." каза още инж. Миланов. От представените експозиции, се отличиха 4-те капитални трофея от благороден елен оценени със златен медал. Единият трофей е отстрелян в ДЛС "Воден-Ири Хисар" и е с оценка 258,88 т. по CIC и тегло 15,100 кг., а други два трофея са добити в ДЛС "Дунав"- Русе съответно с оценка 253,86 т. по CIC и тегло 16,960 кг., и с оценка 254,1 т. по CIC и тегло 15,570 кг. Четвъртият трофей е отстрелян в края на 2020 г. на територията на ДДУ "Вардим I", оценен с 264,48 т. по CIC на изложението в Будапеща.

"Тези трофеи са доказателство, че с много усилия, грижи и професионализъм вървим в правилната посока – популацията от благороден елен е подобрена значително. Не трябва да забравяме, че природните и климатични условия на Лудогорието и Дунавската равнина, създават едни от най-добрите в световен мащаб местообитания за развитие на този вид дивеч. Неслучайно някои от най-качествените трофеи от благороден елен в света са отстреляни на територията на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП", коментира още инж. Миланов.

За сега рекорда с най-висока оценка по системата CIC- 273,60 точки е трофеят от благороден елен отстрелян в далечната 1988 г. в района на Силистра, той вече 33 години е световен рекорд. Но както показват тазгодишните отстрели горските стопанства на територията на област Силистра изостават значително от колегите си по организация и резултати постигани в ловния туризъм.

Facebook коментари