Вторник, 07 Февруари 2023 г.

2000 силистренци питат за здравни вноски

1986 клиенти на силистренския офис на Националната агенция за приходите провериха здравноосигурителния си статус през първите два месеца на годината.
Общият размер на внесените здравни вноски от началото на годината е 1,4 млн. лева. Това е със 250 хил. лв. по-малко от парите за здраве, внесени през януари и февруари миналата година. Причината е влязлата в сила от 1 януари 2010 г. промяна в Закона за здравното осигуряване, според която здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца, а не 12 месеца, както гласеше закона преди промяната.
И тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се (трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.), дължат месечно 16.80 лева за здравни вноски, тъй като минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Освен на място в салона за обслужване на НАП, здравният статус може да се проверява и чрез страницата на НАП на адрес www.nap.bg.

Facebook коментари