Вторник, 24 Май 2022 г.

Кметът на община Алфатар защити докторска степен

На делова среща в град Алфатар заместник-областният управител на област Силистра Минчо Йорданов поздрави кмета на община Алфатар Янка Господинова по повод скорошната ѝ успешна публична защита на дисертационен труд на тема "Повишаване на приноса на малките общини към националната сигурност".

От името на областния управител Ели Тодорова той поднесе поздравителен адрес на г-жа Господинова във връзка с присъдената ѝ научна степен "доктор". Дисертацията е по докторска програма "Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации".

Представена е във Военна академия "Г. С. Раковски" (София) пред научно жури, председателствано от полк. доц. д-р Георги Георгиев.

Facebook коментари