Събота, 27 Ноември 2021 г.

Тук може да намерите свободните работни места в Българската армия

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет две) вакантни длъжности за войници в Командването за логистична поддръжка.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

в. ф 52480- София/ 5 длъжности;
в. ф 54680- Бургас/ 9 длъжности;
в. ф 54850- Бургас/ 24 длъжности;
в. ф 54860- Бургас/ 4 длъжности;

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
- Да не са по-възрастни от 40(44) години;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията.
- Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.
- Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.
- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от
общ характер.
- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание
,,уволнение".
-Кандидатите за войници спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към
датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 40(44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 44 години се прилага по отношение на
кандидатите, които отговарят на следните условия:
- изпълнявали са кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
- кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 10.12.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба се предоставят от Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

Адреси и телефони за информация:
Военно окръжие - Силистра
гр. Силистра
ул.,, Г. Раковски"№ 16
телефон 0882 552 012

Военно Окръжие Силистра Офис за военен отчет-Тутракан
гр. Тутракан
ул. ,,Трансмариска" №31
телефон 0888 271 057 Офис за военен отчет-

Дулово
гр. Дулово
ул. ,,Васил Левски" №18
телефон 0884 261 586 Офис за военен отчет- Кайнарджа
с. Кайнарджа
ул. ,Д. Дончев" №2
телефон 0887 255 428

Facebook коментари