Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Оцениха знания, подготовка, нравствени качества и умения за екипна работа на деца в силистренска градина

На 05.11.2021г., под ръководството на Екипа за подкрепа на личностно развитие в състава, на който влизат логопед, ресурсни учители и психолог, се проведе открита ситуация с децата от четвърта А група. Чрез нея беше създадена възможност за развитие и участие на всички деца в предвидените дейности по обща и допълнителна подкрепа.

За да посрещнат гостенката ,,Есен", децата трябваше да преминат през няколко ,,задачки-загадки", които включваха богат картинен материал, определяне на звуко-буквен анализ и избор на правилна графема изобразена върху кестен. Също така, участниците в ситуацията работиха и върху езикова игра с карти, която е особено подходяща за насърчаване на децата да говорят свободно и да разказват. Голям интерес предизвика у децата възможността да докосват и почувстват буквите, като ги запълват с натурални материали. Така те опознаха писмените знаци стимулирайки различни сетива.

А чрез арт-терапевтичните техники на взаимодействие, есента стана още по-красива. Това е една от многото предстоящи групови активности, чрез които ЕПЛР се стреми ежедневно да се грижи за развитието на всяко дете.

Facebook коментари