Вторник, 24 Май 2022 г.

Силистренец искал 25 000 гроша за да залови Раковски

Студентът по история в IІІ курс в Софийския университет Октай Алиев оповести открит от него документ от Истанбулския архив, свързан с една от големите ни революционни фигури – Г. С. Раковски и Силистра, в началото на годината.

Става дума за телеграма и отговор, прикрепен към нея, от валията на Силистра Мехмед Ариф до великия везир Мехмед Фуад паша, изпратена през 1865 г. В документа се говори за "известния Раковски", за неговите идеи и за това, че представлява опасност за властта. "Валията на Силистра пише, че при него е дошъл "един човек", който заявил, че ако му осигурят 25 000 гроша, ще залови Раковски. За да се ориентирам какво представлява тази сума, сравних в регистри от ХІХ в. във Ветово и Гложджево, Русенско, годишният приход и разход на отделните семейства. Оказа се, че годишният доход на 15 семейства по онова време е 23 000 гроша. В документа е отбелязано, че въпросната сума не е съизмерима с нанесената вреда от българина, който "причинява щети на държавата за няколко стотици хиляди гроша и вкарва България в капана на нови (революционни) идеи. Затова сумата, която трябва да се даде, е незначителна", разказа студентът.

Любопитно е, че роденият във Ветово Октай Алиев е едва на 21 г. Откритията му става възможни заради дигитализирания Истанбулски архив и фактът, че студентът изучава османотурски. Това му дава шанс да разчита турските архиви, където по думите му има безчет документи.
Откритията идват в годината, в която отбелязваме 200 г. от рождението на Г. С. Раковски.

Facebook коментари