Събота, 27 Ноември 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 8 ноември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 чистач/ хигиенист, средно образование
1 портиер, средно образование
2 началници, смяна, средно образование
1 счетоводител, средно образование, "Счетоводство"
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование
1 шофьор, автобус, средно образование, кат. D+E
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование
2 монтажници, метални конструкции, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 логопед, висше образование " Логопедия"
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
6 шивачи, средно образование
1 технолог, облекло, средно образование
5 машинни оператори, банциг, средно техническо образование
1 експедитор, стоки и товари, средно образование
1 резач, греди и пръти, основно образование
2 общи работници, строителство на сгради, средно образование
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование -Здравни грижи

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

2 общи работници промишлеността, желание за работа, сръчност, бързина
1 електромеханик /последваща заетост/
1 барман /последваща заетост, средно образование/
1 обслужващ, магазин, обслужване на клиенти,зареждане на рафтове, работа с касов апарат, приемане на стока
1 манипулант,промишлеността
1зареждач,материали и полуфабрикати
1 обслужващ работник, промишлено производство
1 технически сътрудник, средно образование
1 счетоводител, минимален опит по специалността
1 майстор, производство на хлебни изделия, Да знае процеса наприготвяне на малограмажни и стандартни баници и други бързи хлебни изделия; средно образование
8 продавач-консултанти
1 деловодител, средно образование
3 сервитьори, средно образование
1 шофьор на автобус, свидетелство за правоспособност, трудов стаж, лоялност, желание за работа
1 касиер, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, свидетелство за управление МПС кат. С + Е. отговорност и коректно отношение към работата, дигитална карта, свидетелство за психологическа годност, професионална компетентност
1 гладач, преса (ръчно), няма изисквания
3 общи работници
1 работник, строителство, стаж по професията 2г.
1 работник в кухня, средно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 работници поддръжка, основно образовaние
3 машинни оператори дървообработване, основно, средно образование
6 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно, средно образование
3 строителни работници, основно образование
1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление
2 продавач – консултанти, средно образование
1 общ работник, без изисквания за образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа
1 работник в библиотека
1 чистач – хигиенист
2 сметосъбирачи

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 монтажник електрооборудване, средно образование, говорим английски език, предимство е
ПК за водач на мотокар/електрокар
2 машинни оператори, обработка на метал, средно образование, двусменен режим на работа;
1 барман, средно образование;
3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра";
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина" .


*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари