Събота, 27 Ноември 2021 г.

"Фазерлес" отчете 5-кратно увеличение на печалбата за 9-месечието

Силистренският производител на фазер "Фазерлес" АД приключва 9-месечиетос печалба от 623 хил. лв. при 112 хил. лв. печалба за първите девет месеца на 2020 г., което е близо петкратен ръст, съобщи дружеството в х3news.

Компанията отчита, че частичното подобрение на ситуацията по време на причинената от COVID-19 пандемия и диверсификацията на пазарите увеличава приходите от проджаби на 13,9 млн. лв. за първите девет месеца на годината срещу 9,3 млн. лв. за същия период на 2020-та.

Тогава дружеството отбеляза годишен спад на продажбите с 19,45% заради проблеми на основните пазари и наложените ограничителни мерки заради пандемията.

86% от продукцията на дружеството се изнася в ЕС и трети страни.

Разходите за суровини и материали растат от 5,5 млн. лв. на 6,8 млн. лв. за деветмесечието на годишна база, а за заплати от 2,6 млн. лв. на 3,4 млн. лв. В предприятието в момента са заети 210 души при 208 за същия период на миналата година.

Акциите на дружеството поскъпват за година с 11,56% при 464 хил. лв. оборот и 9,94 млн. лв. пазарна капитализация.

Facebook коментари