Вторник, 24 Май 2022 г.

Областният информационен център в Силистра отбеляза 10 години от създаването си

Областния информационен център в Силистра отбеляза 10 години от създаването си, съобщиха от там.

Той е част от националната мрежа от информационни центрове в България, чиято основна дейност е да информира потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване с проекти по оперативните програми.

Проведени са 277 прояви във всички общини от област Силистра с над осем хиляди участници - представители на различни целеви групи: местни власти и институции, неправителствени организации и читалища, фирми и земеделски стопани, медии, деца и младежи. Близо 4200 заинтересовани лица са посетили центъра и са получили отговори на поставени въпроси за своите проектни идеи. Издадени са голям брой информационни материали, които популяризират дейността на центъра и представят успешните проекти в Силистренска област. Освен стандартните събития и презентации експертите са провели и атрактивни и нетрадиционни инициативи за популяризиране на резултатите от инвестирането на европейски средства в областта - обществени допитвания и проучвания, конкурси и хепънинги, спортни събития и културни прояви, дни на отворените врати и дебати, младежки състезания. През годините екипът на информационния център е създал и развива успешни партньорства с различни институции и организации на местно и национално ниво, с които провежда кампании за включване на още по-широк кръг заинтересовани страни. Целта е актуалната информация да е все по-близо до хората и всички успешни проектни идеи да допринасят за развитието на региона.

Центърът е създаден и функционира от 3 ноември 2011 година в рамките на три проекта, финансирани с европейски средства.

Facebook коментари