Неделя, 16 Юни 2024 г.

Внимание земеделци: От началото на следващата седмица можете да кандидатствате за държавна помощ

От 8 ноември, 2021 г. стопаните от област Силистра могат да кандидатстват по схемата за държавна помощ подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19, съобщи за КВОРУМ Христина Николова, ВРИД Директор Държавен Фонд "Земеделие" - Областна Дирекция Силистра.

Одобреният с решение на управителния съвет на ДФ Земеделие бюджет за разпределяне е 72 млн лева. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата.

Средствата за държавната помощ се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране на регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове, зеленчуци, десертно грозде и винени лозя.с цел за осигуряване на достатъчна ликвидност на стопаните, заети в първичното земеделско производство.

Заявления за подпомагане се подават в срок от 8 ноември до 26 ноември, 2021 г. в Общинските служби по земеделие по място на регистрация на кандидатите. До 30 ноември могат да се правят корекции в подадените заявления при констатиране на несъответствия. Субсидиите ще бъдат изплатени до 10 декември, 2021 г.

Необходими са следните документи за кандидатстване: заявление (по образец – разпечатва се от ИСАК при подаване), решение на компетентния орган на управление на ЮЛ за кандидатстване по схемата (само за ЮЛ), копие на ветеринарно медицински дневник на пчелина, заверен от регистрирания ветеринарен лекар за извършен задължителен есенен профилактичен преглед на пчелните семейства с посочен брой семейства.

След подаване на заявлението от страна на Фонд "Земеделие" ще бъдат служебно направени проверки в регистри за актуална регистрация по Наредба 3, извлечение от ИИС ВЕТИС за регистрация по чл. 137 ЗВД за пчелините, както и за наличие или липса на задължения към Фонда и към националния бюджет, за открито производство или обявена несъстоятелност. В случай на установени несъответствия по подадено заявление, до 30 ноември ще бъде дадена възможност за корекция.

Допустимите за подпомагане площи или брой животни ще се определят въз основа на данните в ИСАК в съответствие с подаденото валидно заявление по схемите за директни плащания за кампания 2021 г. и установените за подпомагане за кампания на директни плащания 2020 г. размер площи и/или брой животни след извършените административни и/или проверки на място, вкл. и след проверка за реализация на продукция по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за животни и/или схемата за преходна национална помощ за овце/кози (ПНДЖ3).

Стопаните, отглеждащи пчели, се подпомагат за броя пчелни семейства отглеждани през 2021 г., на които е извършен есенен профилактичен преглед.

Определени са следните ставки за подпомагане за единица – площ или животно/пчелно семейство:
 млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
 млечни крави – 77 лв.;
 млечни крави в планински райони – 45 лв.;
 месодайни крави и/или юници – 45 лв.;
 месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
 биволи – 77 лв.;
 овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 19 лв.;
 овце майки и/или кози майки в планински райони – 15 лв.;
 овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.
 пчели - 7 лв./ пчелно семейство
 ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;
 сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;
 винени лозя – 170 лв./ха;
 домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;
 пипер полски – 1120 лв./ха;
 домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;
 картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;
 моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха;

Повече информация и указанията за прилагане на схемата може да намерите на сайта на ДФ "Земеделие" и в рубриката Държавни помощи/Нотифицирана държавна помощ/03.11.2021 - Указания за прилагане на схема на държавна помощ "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19.

Facebook коментари