Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Силистренската библиотека показва книги, скривани по хамбари, тавани и мазета

В Регионална библиотека "Партений Павлович" бе открита изложба на старопечатни книги.

Близо 100 печатни произведения, издадени преди 1878 година са изложени на показ в коридорите на библиотеката.

Изложбата е посветена на Дена на народния будител и включва книги по стара българска история, граматика на българския език, математика, аритметика числителници и църковна тематика, това разказа за КВОРУМ Красимира Няголова.

В изложбата присъстват и книги, скривани в началото на 20-ти век по хамбари, тавани и мазета.

Те са опазени за поколенията по време на румънската окупация, когато много документи и книги са били унищожавани.

Диоген Вичев - библиотекар по професия и призвание 60 години е пазител и бранител на книгите в Силистра.

Съхранението на книжния фонд през окупацията става негова мисия на живота му.

В последствие е награден със златна значка за народополезна дейност и орден "Кирил и Методий" – първа степен.

Най-старата книга в изложбата е на църковна тематика в превод на Никола Трендафилов и е издадена 1847 г.

Facebook коментари