Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Евродепутата от Силистра изнася лекции пред млади политици

Информация на "КС"
В политиката липсват млади хора, затова ви насърчавам да продължите начинанието си в тази област. С тези думи евродепутатът Филиз Хюсменова се обърна към студентите в Българското училище за политика. Тя изнесе лекция в четвъртия курс на училището на тема: "Европа на регионите – по-близо до хората".

Заместник-председателят на Комисията по регионално развитие в ЕП представи основните аспекти на регионалната политика на Съюза и прякото й отражение върху живота на повече от 480 милиона европейски граждани. В лекцията си Хюсменова се спря на понятието "териториално сближаване", за изработването на чиято дефиниция тя настоя преди дни в ЕП. Евродепутатът запозна младите политици и с основните предизвикателства пред Съюза, свързани с възстановяването на европейската икономика от световната финансова криза.

Българското училище за политика е създадено през 2001 г. като център за продължаващо обучение към Нов български университет. То е основател и член на Мрежата от училища по политически науки в Югоизточна Европа, създадена в партньорство със Съвета на Европа.

В събитието участваха евродепутати, държавници, представители на ЕК и на информационното бюро на ЕП в България, преподаватели по политически науки, както и представители на фондациите "Отворено общество" и "Фридрих Еберт".

Facebook коментари