Събота, 01 Октомври 2022 г.

Свободни работни места в област Силиатра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 ноември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

3 счетоводител,средно/ висше образование
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно образование
2 монтажници, метални конструкции, средно образование
1 механик, промишлено оборудване
2 общи работници, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 логопед, висше образование " Логопедия"
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
6 шивачи, средно образование
1 технолог, облекло, средно образование
5 машинни оператори, банциг, средно техническо образование
1 работник сушилня, средно образование
1 експедитор, стоки и товари, средно образование
1 резач, греди и пръти, основно образование
2 общи работници, строителство на сгради, средно образование
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник, английски език

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 майстор, производство на хлебни изделия, основно/ средно образовани
4 общ работник, промишлеността, основно/ средно образование
1 деловодител, средно образование
1 електромеханик , средно образование
2 сервитьори, средно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност, средно образование
1 обслужващ, магазин, работа с касов апарат, средно образование
1 счетоводител, минимален опит по специалността
1 манипулант, промишлеността, средно образование
1 работник, сглобяване на детайли, без изискване
1 работник, промишлено производство, без изискване
1 зареждач, материали и полуфабрикати, без изискване
8 продавач – консултанти, средно образование
1 барман, средно образование
1 технически сътрудник, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил до 12 т, средно образование
1 гладач преса- ръчно, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 работници поддръжка, основно образовaние
3 машинни оператори дървообработване, основно, средно образование
6 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно, средно образование
3 строителни работници, основно образование
1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление
2 продавач – консултанти, средно образование
1 общ работник, без изисквания за образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001"Заетост за теб" на ОП"Развитие
на човешките ресурси":

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 монтажник електрооборудване, средно образование, говорим английски език, предимство е
ПК за водач на мотокар/електрокар
2 машинни оператори, обработка на метал, средно образование, двусменен режим на работа;
1 барман, средно образование;
3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра";
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина" .

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари