Неделя, 26 Май 2024 г.

Орхан Мутлу: Ако длъжниците са коректни ще им бъде по-лесно

Според Орхан Мутлу, съдия изпълнител в Районния съд в Тутракан, характера на изпълнителните дела е преди всичко вземанията, издръжките, а като най-малка част са делата, свързани с частните кредитори. Това заяви той пред общинското кабелно радио "Силистра".

Преобладават и държавните дела, в това число и неплатени държавни такси по съответните граждански и наказателни дела.

Според Мутлу пандемичната обстановка е довела до разделяне на изпълнителното производство условно на две части доброволно и принудително.

"При доброволното даваме възможност в двуседмичен срок доброволно да си изпълнят задълженията да ги погасят, след което започва процесът за принудителното изпълнение. Пандемичната обстановка пречи на това, че не ни позволява да ходим по адреси и разпореждането със собственост на длъжниците. Така не можем на практика да изпълним процедурите по принудителното изпълнение.

Мутлу дава разяснение и относно понятията и длъжностите на държавен и частен съдебен изпълнител.

"Частният съдебен изпълнител е към окръжните съдилища. Ако длъжниците доброволно си изпълнят задълженията ние по закон можем да им приспаднем пропорционалните такси, които са по тарифата. Ако са лоялно и си платят доброволно задълженията общите разноски по делата ще са по малки за тях" споделя Мутлу. Мутлу в края на разговора посъветва гражданите да направят така, че да са по-далече от съдебните инстанции.

Facebook коментари