Неделя, 22 Май 2022 г.

Демонстрационно гласуване в област Силистра

Шест демонстрационни машини са доставени вече в област Силистра. Чрез тях жителите на областта ще могат да опитат пробно гласуване във връзка с предстоящите на 14 ноември предсрочни парламентарни и президентски избори

Целта на демонстрационното гласуване е да се обхванат максимално населените места, в които ще се гласува машинно, така че хората предварително да се запознаят с работата с устройството.

Създаден е график за посещение на населени места в периода 28 октомври - 9 ноември т.г. По допълнителен график след предложение от община Силистра демонстрация с демо машини ще има на 9 и 10 ноември в град Силистра.

28 октомври: град Алфатар - 9.30-15,30 ч. (1 машина), с. Алеково - 9.30-12.00 ч. (1 машина), с. Бистра - 13.00-15.30 ч. (1 машина); селата Калипетрово и Айдемир - 9.30-15.30 ч. (по 2 машини във всяко село)

29 октомври: град Алфатар - 9.30-15.30 ч. (1 машина) + още 1 в град Алфатар - 13.00-15.30 ч.; с. Чуковец - 9.30-12.00 ч. (1 машина); селата Калипетрово и Айдемир - 9.30-15,30 ч. (по 2 машини във всяко село)

1 ноември: по една машина в посочените населени места: град Дулово, селата Ситово и Искра - 9.30-15.30 ч.; селата Поройно, Черковна и Любен - 9.30-12.00 ч.; селата Водно, Межден и Добротица - 13.00-15.30 ч.

2 ноември: по една машина в посочените населени места: град Дулово - 9.30-15.30 ч.; селата Чернолик, Правда, Полк. Таслаково, Босна и Попина - 9.30-12.00 ч.; селата Златоклас, Яребица, Колобър, Ситово и Искра - 13.00-15.30 ч.

3 ноември: по една машина в посочените населени места: град Дулово - 9.30-15.30 ч.; селата Черник, Зарник и Средище - 9.30-12.00 ч.; с. Руйно - 9.30-15.30 ч.; селата Овен, Вокил, Паисиево, Голеш и Посев - 13.00-15.30 ч.

4 ноември: по една машина в посочените населени места: град Главиница - 9.30-15.30 ч.; селата Звенимир, Зебил, Листец, Падина и Стефан Караджа - 9.30.-12.00 ч.; селата Зарица, Вълкан, Калугерене, Ножарево и Черногор - 13.00-15,30 ч.

5 ноември: по една машина в посочените населени места: град Главиница и с. Сребърна - 9.30-15.30 ч.; селата Суходол, Зафирово, Богданци и Проф. Иширково - 9.30-12.00 ч.; селата Дичево, Долно Ряхово, Коларово и Брадвари - 13.00-15.30 ч.

8 ноември: град Тутракан - 9.30-15.30 ч. (2 машини); по една машина в с. Цар Самуил - 9.30-15.30 ч., по една машина в селата Нова Черна, Шуменци и Търновци - 9.30-12.00 ч., по една машина в селата Старо село, Белица и Прлеславци - 13.00-15.30 ч.

9 ноември: по една машина - селата Йорданово и Бабук - 9.30-15.30 ч.

Facebook коментари