Сряда, 17 Април 2024 г.

Равнището на регистрирана безработица намалява, най-висока е в Кайнарджа, най-ниска в Силистра

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в областта през септември намалява спрямо август с 0,3 п.п и е достигнало до ниво 8,4%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Снижението на годишна база е с 3,1 п.п. – от 11,5% през септември 2020 г. до 8,4% през септември 2021 г. Равнището на регистрираната безработица в страната през септември 2021г. е 4,7%.
Регистрираните безработни през месеца в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са 3825, което е с 146 лица по-малко отколкото през м.август. На годишна база се наблюдава намаление с 1 474 лица.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 30,4% /474/, следвана от Главиница – 21,4% /713/, Алфатар – 19,9% /197/, Ситово – 18,7% /282/, Дулово – 9,7% /935/, Тутракан – 5,9% /309/ и Силистра –3,9% /915/.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 471 безработни лица. Освен тях, други 81 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.

През м.септември броят на започналите работа регистрирани безработни е 478, като от тях най-много са наети в сектора на образование – 19,2% следвани от държавното управление–15,3%, търговията-13,8%, преработващата промишленост – 11,7%, строителство – 2,7% и др.
Други 46 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. В реалната икономика са устроени 72,4% от започналите работа през септември.

През месец септември на субсидирани работни места са били назначени общо 132 безработни лица от рисковите групи – 30 по програми и мерки за заетост и 102 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1270 лица, като през септември т.г. са сключени трудови договори с нови 69 безработни.

Facebook коментари