Събота, 03 Юни 2023 г.

Кирил Боянов: Силистренските кооперации изплащат ренти от 80 до 100 лв. в зависимост от крайните резултати

Председателят на ОСЗК-Силистра Кирил Боянов направи пред КВОРУМ своя анализ на изминалата стопанска година в Силистренско. Публикуваме го без кореции и съкращения.


Приключи стопанската 2020г./2021г. и за собствениците отдали своята земя под аренда или наем очакват с нетърпение да получат полагащата им рента или наем. Приключва и прибирането на пролетните култури и в ход е есенната сеитба. Текат агротехническите срокове и прашните полета са напоени от падналите валежи и ще дадат ценна влага за семената. Големият "кахър" на земеделските производители не е самата сеитба, а притесненията идват колко рента да изплатят, но най-вече притесненията са инфлационния натиск, под който са предизвикани за новата стопанска година с масовото и ежедневно поскъпване на торове, препарати, семена и горива. Пример само амониевия нитрат, който преди няколко дни беше 840 лв./тон, докато миналата година по това време беше 280-320 лв./тон предпоследна цена е 1300 лв./тон. Изчисленията на земеделските производители показват, че само при нитратните торове имаме поскъпване с около 150%. А то не са само торовете, а посевните семена, горивата, ел. енергията, машините. Цените на реколтата от тази година бележат ежедневни скокове, пшеницата се изкупува на 450-500 лв./тон, царевицата има почти същата цена, слънчогледа и рапицата минаха 1000лв./тон. На земеделските производители им предстои сериозен финансов разход изплащането на рентите. Собствениците на земя и много хора в публичното пространство лансираха мнения, изводи, обобщения колко рента трябва да получат. Но едно трябва да е ясно на всички нас, колко ще ни струва новата стопанска година. Досега себестойността на 1 дка пшеница беше 120-140 лв., но при тези цени на торове, препарати, горива ориентировъчно ще стигне 200 лв./дка. Земеделските производители трябва да си направят добра сметка, колко пари ще им струва новата стопанска година, защото след есенната сеитба идва пролетна сеитба, идва обработка, идва прибиране и т.н. Трудно е при тази световна енергийна криза да се предвидят последиците и как да се противодейства, а незнаем каква ще бъде климатичната година следващата година, но едно е ясно и за неспециалистите в земеделието, че без напояване земеделието и при NO-TIL технология ще става все по-трудно и по-скъпо. Не смеем да се радваме на високите изкупни цени каза един Председател на кооперация. Докато се превивахме на полето, организирани екоактивисти ни измъкнаха голямата мечта напояването, за което бяха предвидени 850 млн. лева. Отново не успяха да се обединят земеделците и потънаха в междуизборно безвремие. Тръгнаха земеделските кооперации да се разплащат за отдадената под аренда земя. Рентата, която изплащат земеделските кооперации от област Силистра варира от 80 до 100 лв. в зависимост от крайните резултати на кооперацията. Все още има царевица за прибиране, метеорологичната обстановка от дъждове забавя сеитбата на есенниците и трябва да се навакса защото, като цяло в област Силистра се сеят около 450 хил.дка с пшеница и около 40-50 хил.ечемик. Текат агротехническите срокове, а и дълбоката оран трябва да се извърши. Очакват се след 10 декември изплащането на директните плащания. В момента тече дискусия за таваните на плащане и критерият за плащане на преразпределителните плащания. Така, че задачите пред земеделието небива да се отлагат във времето, а трябва ежедневно да се решават.

Facebook коментари