Вторник, 24 Май 2022 г.

Удължиха срока на действие на важен социален проект в Силистра

Община Силистра информира, че в качеството си на Партньор по Проект "Приеми ме 2015", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя "Приемна грижа" и през 2022 г.

Удължаването на проектните дейности е на база подписано Допълнително споразумение между Агенция за социално подпомагане и Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", като срокът на Договора от 31.12.2021 г. става 31.12.2022 година.

Проект "Приеми ме 2015", който се изпълнява на територията на област Силистра, обхваща общините Силистра, Дулово и Кайнарджа. Администратор и счетоводител от Община Силистра администрират проекта. Сформиран е областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) от 3 служители – н-к ОЕПГ и двама социални работници, които изпълняват задълженията си на територията на трите общини. Приемните семейства /ПС/ на територията на област Силистра са 20, като 18 от тях са в община Силистра, а 2 са в община Кайнарджа. Всички приемни семейства са професионални.

Предстои сключване на допълнително споразумение за провеждане на обучение, подкрепа и супервизия на екипите по приемна грижа през 2022 г. с Изпълнителя "Еквилибриум 2017" ООД.

Facebook коментари