Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

ДГ "Нарцис" в Силистра стана първата иновативна детска градина в областта

През учебната 2020/2021 година екипът на ДГ "Нарцис" – гр. Силистра, първи в област Силистра защитихме и реализирахме проект "Иновативна детска градина" по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО", Модул 2.

В рамките на проекта е адаптиран, разработен и приложен модела на Педагогическа практика "Утринна приказка" във всички възрастови групи.

"Това постигнахме като създадохме и развихме подкрепяща, мултикултурна, интерактивна, пълноценна, емоционална среда, в която всяко дете получава обич, внимание, подкрепа и спомага за цялостното му развитие", се казва с прессъобщението на детската градина.

"Иновативният модел Педагогическа практика "Утринна приказка" приложихме, като всеки ден, точно в 9,00 ч., след сигнал, в специално обособен за целта кът във всяка група, учител или родител (доброволец) четеше приказка, а времетраенето и избора на художествено произведение беше съобразен с възрастовите особености на децата, обвързани с Годишното тематично разпределение на ДГ "Нарцис"".

Проектът е стартирал на 15 септември с инициативата "Подари книжка вместо цвете", в която са се включили всички родители. С подарените книжки и закупените по проекта, е обособена богата Заемна библиотека.

На проведения Есенен карнавал "Приказки в гората" децата облякоха костюми и влязоха в ролята на любими герои, като пяха и танцуваха в ритъма на есента.

Любими пролетни приказки драматизираха по време на организирания парад "Приказки под върбата".

По повод 2 април – Международния ден на детската книга проведе онлайн конкурс с награди на тема "Мамо, облечи ме като приказен герой".

Деца и родители писаха "Приказка без край" - общ проект за верижно съчиняване на приказна история. Крайният продукт е книга на електронен и хартиен носител.

Децата посетиха постановка на Куклен театър – Силистра, а на организираната "Среща зад кулисите" се запознаха с професията на актьора.

Екипът на детска градина "Нарцис" работи за повишаване качеството на предучилищното образование чрез прилагане на компетентностния подход.

"Ние търсим възможности за образователно развитие, чрез които, заедно с родителите и представителите на семейната общност, да създадем условия за разгръщане на цялостният потенциал на детската личност" казват в заключение от градината.

Facebook коментари