Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Нова социална услуга на Фондация «Съпричастие» - клон Силистра. Специализиран транспорт ще вози безплатно хора с увреждания в града

Началото на тази година стартира проект : «Независимост…, увереност..., мобилност...!» на фондация «Съпричастие» - клон Силистра, за това информира Красимира Георгиева, управител на фондацията. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.
Настоящия Проект предвижда предоставяне на иновативна социална услуга за хора с увреждания, която понастоящем не е предмет на услугите предоставяни в общността съгласно ППЗСП. Услугата ще бъде извършвана с специализирания бус на Фондация "Съпричастие" - Силистра който ежедневно ще обслужва хора от град Силистра с различни увреждания. Услугата ще се заплаща частично според времето и сложността си.
Ще се разкрие приемна за координация, в която ще работи диспечер. Той ще бъде също с увреждане. Диспечерът всеки ден ще приема заявки по телефона или на място от хората с увреждания за необходимата им транспортна услуга, посредничество или придружаване. Ще съставя график за следващия ден.
Социален работник ще извършва посреднически функции – попълване на документи, молби, формуляри и др. Пред институции и социални услуги дори и без присъствието на лицето по негово желание.
Посредством специализирания транспорт ще бъдат оказвани индивидуални социални услуги с или без присъствието на клиента. По желание хората с увреждания могат да бъдат придружавани от социалния работник по различните институции.
След направена заявка превозното средство ще бъде на посочения адрес и ще откара човека с увреждане до мястото, което той е посочил предварително и след ангажимента ще го върне в дома му.
Хората с увреждания от град Силистра ще могат да се възползват от тази услуга от началото на април месец тази година до края на годината- в продължение на 9 месеца.
За контакти:
тел: 086/ 820 713
Адрес: бул. Македония 61/ стоматологична поликлиника/ партерен етаж/

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.
На снимката: Красимира Георгиева и Борислав Тодоров

Facebook коментари