Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Общинският кризисен щаб в Силистра обяви нови мерки за превенция разпространението на коронавируса

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов свика заседание на Общинският кризисен щаб (ОКЩ) на основание нарастване на броя заболели от Ковид-19 на територията на общината и издадената от МЗ заповед-РД-01-856/ 19.10.2021г.

Със своя заповед ЗК- 1559/20.10.2021г. кметът нарежда да се ограничи достъпа на външни лица в сградата на администрацията с изключение на: ГРАО, Местни данъци и такси и Общински център за информация и услуги. Всички лица, които влизат в сградата трябва да носят маска, покриваща носа и устата, да премерят температурата си и да спазват отстояние от 1,5 м, съгласно заповедите на МЗ.

По отношение на дейностите на общинския пазар, в Заповедта на МЗ т. 24 се посочва, че : "На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на неповече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице."

Кметът на общината с настоящата заповед нарежда да започнат проверки на територията на пазарите- централен и до ДАП, от служителите на отдел "Инспекторат" съвместно с РЗИ и РУ "Полиция".

Facebook коментари