Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

21 паралелки на дистанционно обучение в Силистренско

Началникът РУО-Силистра Габриела Миткова информира, че в първия ден от действието на заповедта на министъра на здравеопазването за новите мерки (№ РД 01 – 856/ 19. 10. 21 г.) ситуацията в образователната система в областта е следната:

На обучение от разстояние в електронна среда са 21 от общо 493 в дневна форма на обучение. Това прави 4, 2 %.
За 10 от тях причината е карантиниране на учениците след установен положителен тест на съученик.
Останалите 11 паралелки са в Средно училище "Васил Левски", Дулово и участват в планирана и разрешена от министъра на образованието и науката ротация на паралелките.
В тези 21 паралелки се обучават 384 ученици от общо 9346 ученици в областта от І до ХІІ клас в дневна форма на обучение. Така карантинираните и преминалите на ел. обучение са 4 % от учениците.
Паралелките са само от 4 училища и по общини са както следва: Главиница – 4, Дулово – 14, Силистра – 3.
За 8 от паралелките карантината приключва до 24. 10. 21 г. (неделя) и в понеделник се връщат в клас.

До 22. 10. 21 г. е карантинирана една смесена група от деца на различни възрасти в с. Зебил към Детска градина "Св. св. Кирил и Методий", Главиница.

Ситуацията е динамична. За отделна карантинирана от РЗИ паралелка преминаването в електронно обучение се решава от директора. При повече паралелки разрешението се получава от министъра на образованието и науката.

В момента ситуацията в област Силистра попада под т. 9 на заповедта на здравния министър – 14 дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население. При това положение отделни училища могат да преминат в ел. обучение с редуване на 50 % от паралелките, ако отговарят на следните условия – отсъствие на 20 % от учениците и/или карантиниране на над 30 % от паралелките.

Facebook коментари