Вторник, 24 Май 2022 г.

Започва изграждането на канал в резервата Сребърна

Първа копка за изграждането на западен канал в "Сребърна" ще бъде направена днес, съобщиха от РИОСВ-Русе и от Силистренската община.

Каналът се прави по проекта "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна", изпълняван от РИОСВ-Русе. Стойността на проекта е 8 532 373 лева.

Каналът ще бъде разположен в западната част на резервата, като ще следва в по-голямата си част контура на брега на езерото. Съоръжението ще представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил - на съществуващия естествен канал в езерото "Сребърна".

Предвидено е и оформяне на стените и откосите с естествени материали - изкопани земни маси. Строителни бетони и смеси ще се ползват само за изграждането на преливника, който трябва да възпрепятства изливането на водата обратно в реката.

Facebook коментари