Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Обучават екипажите на новите катери за борба със замърсявания в пристанищата на Силистренско

Във Варна тече обучение на екипажите на новите катери за борба с разливи, които предстои да бъдат приети в експлоатация. Припомняме, че плавателните средства са доставени по проект на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ).

Катерите са високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания, снабдени са сбонове, скимъри и друго оборудване, съобразени с особеностите на речната и морската среда.

Закрити площадки със стационарни приемни съоръжения за разделно събиране на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, ще бъдат изградени в Русе, Лом, Силистра, Варна и Бургас. Във Варна и в Бургас приемните съоръжения за отпадъци от корабите допълват вече съществуващите такива и са предназначени да обслужват обособени зони за малки плавателни съдове. За речните пристанища приемните съоръжения се явяват част от планираната за въвеждане цялостна организация по приемане на отпадъци от корабите.

СПРЕАЗ са предназначени за извършване на операции в пристанищните акватории, но при необходимост може да се използват в целия български участък на р. Дунав, както и в открито море. Окомплектоването на съоръженията в контейнери и на ремаркета осигурява висока автономност и възможност за бърза мобилизация и транспортиране до мястото на замърсяването.

Facebook коментари