Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Форум в Силистра за достъпа до здравни грижи на бременни неосигурени жени

Сдружение "Клуб на нестопанските организации" в Търговище, представано от Невена Маджаровав /на снимката/ в партньорство със СНЦ "Екатерина Каравелова" в Силистра организира днес в Силистра регионален форум за достъпа до здравни грижи на бременни неосигурени жени, съобщиха от двете организаци.

Форумът се организира във връзка с Наредба 26 на Министерството на здравеопазването, чрез която се осигуряват 1 акушеро-гинекологичен преглед и пакет медицински изследвания за всяка неосигурена бременна жена.

Но опитът от работата на терен показва, че наредбата се прилага на изолирани места, че съществуват бариери пред осъществяването на този преглед и че той е крайно недостатъчен за качествено проследяване на бременността,се казва в съобщението. В резултат на това близо 7000 жени раждат всяка година, без бременността им да бъде проследена от специалист.Според прогнози през 2021 година една от десет жени ще бъде приета да ражда, без да са ѝ били извършени какъвто и да било преглед или изследване. Поне една трета от тежките заболявания при недоносените бебетата се дължат на предотвратими усложнения от нелекувани инфекции на майката по време не бременността, смятат специалисти.

Проект "Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки" се реализира от коалиция от граждански организации, която включва "Клуб на нестопанските организации", СНЦ "Жажда за живот", "Национална мрежа на здравните медиатори", СНЦ ЛАРГО.

/П.Николов, БТА/

Facebook коментари