Събота, 25 Март 2023 г.

"Лайънс клуб" в Силистра плати прегледите на 63 ученика в общината, като част от профилактична програма

"Лайънс клуб" в Силистра отчетоха резултатите от профилактичната програма "Промоция на здраве". Целта на проекта беше установяването на децата с наднормено тегло и затлъстяване, чрез показателя "Индекс на телесната маса" (ИТМ), който се формира от съотношението на теглото и ръста на индивида. Секретаря на организацията д-р Теодора Рачева обобщи резултатите от проекта: "В организационната работа бяха включени всички медицински работници от 16 училища на територията на община Силистра. Беше осъществен скриниг на 5597 деца в учебните заведения. Бяха идентифицирани 227 деца с проблеми с теглото. От тях 166 със затлъстяване и 61 със свръх тегло. На тези деца е раздадена информационна дипляна, включваща информация за проблема и талон за информирано съгласие на родителите, с който детето е можеше да си направи изследването, платено от "Лайънс клуб". От тези 227 деца, 63 са се възползвали от тази възможност и са отишли на преглед. От тях 27 деца са дали венозно кръв за клинични изследвания."
Д-р Ганева провела изследванията сподели: "Прави впечатление, че най-голямо желание да се прегледат имаха децата на възраст 12-13 години. Ученици от по-горните класове почти липсвали, като възможна причина за това е срама от наднорменото тегло при тийнейджърите. Консултациите включвали прегледите на основните системи в организма на децата. Ехография на най-застрашения орган – черен дроб. Проверка на липидният профил и риска от метаболитен дисбаланс. При 90 % от децата е установено, че два фактора определят проблема – генетика и неправилно хранене." Фелдшерите присъствали на срещата споделиха, че концентрацията на децата с наднормено тегло е предимно в 4-6 клас.

Facebook коментари