Събота, 27 Ноември 2021 г.

Бившият председател на Окръжен съд-Силистра не стана член на ВСС нито от втория, нито от третия път

След като на 9 октомври съдии от цялата страна бойкотираха Общото събрание за избор на двама нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от тяхната квота и малко над 400 съдии от общо над 2200 се включиха в гласуването, то бе отложено за седмица по-късно.

Съдиите отново не успяха да излъчат през изминалия уикенд членове на ВСС.

Изборът в събота беше обявен за нередовен, защото в него са участвали по-малко от половината съдии, имащи право на глас или 669 души от 2202-ма.

Общото събрание трябва да избере двама представили в Съдийската колегия, на мястото на подалите оставки Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова. Кандидати са бившия председател на Окръжен съд-Силистра Деян Денев и Марина Михайлова от ВАС.

Според Закона за съдебната власт, за да е редовен изборът, в него трябва да гласуват поне 1102 магистрати. Ако това условие не бъде изпълнено, на следващия ден се провежда нов избор, при който, за да има редовен вот, трябва да гласуват не по-малко от 33% или в случая 727 съдии.

Обаче само 580 от общо 2202-ма съдии участваха в гласуването във втория кръг за избор на двама членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), който се проведе в недля на 17 октомври.

Избирателната активност беше 26.34%, което е по-малко от 33% от имащите право на глас, както изисква законът, т.е. изборът е нередовен и съставът на ВСС от съдийската квота остава непопълнен. Предстои председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд отново да свикат Общото събрание за избор на двама кадровици.

Според Закона за съдебната власт, за да е редовен изборът, в него трябва да гласуват поне 1102 магистрати. Ако това условие не бъде изпълнено, на следващия ден се провежда нов избор, при който, за да има редовен вот, трябва да гласуват не по-малко от 33% или в случая 727 съдии.

Повече от два часа избирателната комисия обсъждаше резултатите от гласуването. На финала с 5 на 4 гласа тя реши да обяви изборът за нередовен, защото са участвали по-малко от 33% от имащите право на глас. В подкрепа на това решение са гласували председателят на комисията Весела Павлова и членовете Петър Славчев, Цветанка Бенина, Ванина Колева и Таня Кандилова.

Против са били Деница Митрова, Марин Атанасов, Георги Крушарски и Александър Желязков.

Според тях изборът трябва да се счита за редовен, защото чл. 29к, ал. 3, изр. 2 от Закона за съдебната власт (който урежда прага от 33 на сто) противоречи на чл. 130а, ал. 3 от Конституцията, според който шестима от членовете на Съдийската колегия на ВСС се избират пряко от съдиите.

"Вторият последователен праг на активност от 33% в чл. 29к, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ не зачита вече упражнения вот и обезсмисля идеята за провеждане на нов избор при недостигане на първия праг за редовност по чл. 29к, ал. 2 от ЗСВ", казват четиримата членове на избирателната комисия.

Така, според тях, се създават предпоставки за невъзможност за вземане на решение и конституиране на конституционно предвиден орган за управление на съдебната власт. Този извод следва и от тълкуването на чл. 130, ал. 3 от Конституцията, който изрично казва, че 11 от членовете на ВСС се избират от две трети от народните представители, каквото мнозинство не е предвидено за избор на членове на съвета от квотата на съдиите, прокурорите и следователите, и се въвежда ограничение с нормата на чл. 29к, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ, изтъкват още четиримата.

Решението на избирателната комисия подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

Facebook коментари