Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Годишна научна конференция се проведе във Филиал Силистра

На 15 октомври 2021 година се проведе годишната научна конференция във Филиал Силистра.
Тя беше открита с пленарна сесия, на която доклади изнесоха чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев" ("Университети без стени във визията за висшето образование в Европа до 2030 година и визията на Русенския университет") и проф. д-р Даниела Дурева-Тупарова от ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (" За дигиталните образователни ресурси").

Пленарните доклади поставиха важни акценти, свързани със задачите, които нашето съвремие поставя пред образователната система в условията на глобализация и необходимост от непрекъснато развитие и търсене на иновативни форми на обучение.
32 доклада бяха изнесени в три секции.

В конференцията се включиха учени от Русе, Варна, Бургас, Велико Търново, Враца, Стара Загора, Благоевград, Кърджали. Със свои разработки в конференцията участваха и изследователи от университета "Овидиус" в Констанца, Румъния и от Университета в Дубна, Русия.

Конференцията се провежда в юбилейна година за Филиал Силистра – 50 години от откриването на Полувисшия педагогически институт за подготовка на учители, пряк наследник на който е учебното заведение, и 25 години от включването му в структурата на Русенския университет.

Facebook коментари