Събота, 01 Октомври 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 18 октомври 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 главен счетоводител,висше образование
1 общ работник, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование
3 работници, строителство, основно образование
1 старши счетоводител, висше образование "Счетоводство и контрол"
1 машинен оператор, изделия от бетон, средно образование
2 монтажнници, метални конструкции, средно образование
1 механик, промишлено оборудване
2 общи работници, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 логопед, висше образование " Логопедия"
1 електротехник, поддръжка на сгради, средно образование
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
1 стоковед, средно образование
1 пласьор, стоки, средно образование, кат. "В"
1 водач, електрокар, средно образование
6 шивачи, средно образование
1 технолог, облекло, средно образование
1 барман, средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
5 машинни оператори, банциг, средно техническо образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно образование, кат. ВЕ,СЕ
1 работник сушилня, средно образование
1 експедитор, стоки и товари, средно образование
1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование
1 резач, греди и пръти, основно образование
2 общи работници, строителство на сгради, средно образование
1 санитар, средно образование
1 образователен медиатор, средно образование
1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник, английски език


Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 майстор, производство на хлебни изделия
1 помощник готвач, средно образование
1 деловодител, средно образование
1 електромеханик , средно образование
2 сервитьори, средно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност, средно образование
1 обслужващ, магазин, работа с касов апарат
2 счетоводители, стаж по специалността 5г.
1 работник, товаро-разтоварна дейност
1 манипулант, промишлеността, средно образование
1 работник, промишлено производство, без изискване
1 зареждач, материали и полуфабрикати, без изискване
5 продавач – консултанти, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 помощник- готвач
1 барман, средно образование
2 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
1 общ работник, умения за работа в екип
2 технически сътрудници, средно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

3 машинни оператори дървообработване, основно, средно образование
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно, средно образование
3 строителни работници, основно образование
1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление
2 продавач – консултанти, средно образование
1 общ работник, без изисквания за образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа
1 работник товаро- разтоварна дейност
2 продавач- консултанти*Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001"Заетост за теб" на ОП"Развитие
на човешките ресурси":

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 машинни оператори, обработка на метал, средно образование, двусменен режим на работа;
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование;
1 барман, средно образование;
3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра";
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина" .


*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари