Четвъртък, 21 Октомври 2021 г.
FOODMARK

В Силистра се провежда областен форум по теми за приобщаващото образование

На 14 октомври 2021 г. в залата на ПГМТ "Владимир Комаров" в град Силистра се провежда Първи областен форум, посветен на приобщаващото образование във всички видове учебни заведения.

Организатори на събитието са РУО на МОН Силистра и Регионален център за ПППО в Силистра, чийто директор Недка Русева откри събитието, водено от Нели Маринова.

Гости на него са д-р Габриела Миткова - началник на РУО, и Елка Михайлова - главен експерт в Областна администрация Силистра. Участват с доклади в 2 панела представители на близо 20 образователни звена от областта - ДГ, ОУ, СУ, професионални гимназии, както и Русенският университет.

В програмата разработки по темата от: ОУ " Ч. Храбър" с. Кайнарджа ("Дейности от обща и допълнителна подкрепа"); ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Силистра ("Интеграция на ученик с елективен мутизъм в общообразователната среда"); ДГ "Иглика", гр. Силистра ("Развитие на емоционалната интелигентност у дете със СОП, чрез основните и допълнителни форми на педагогическо въздействие"); СУ "Н. Вапцаров", гр. Силистра ("Училището – място за деца. Танц за приятели"); ОУ "Христо Ботев", гр. Алфатар ("Формиране на емоционална грамотност у учениците от начален етап чрез извънкласни дейности" и "Образованието не трябва да се страхува от различието"); ДГ "Ян Бибиян", гр. Силистра ("Нашата приказка, наречена "Викторио"). И още: ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра ("Приобщаване на ученици със СОП чрез участието им в международна практика по Еразъм+"); ПГС "Пеньо Пенев", гр. Силистра ("Социализация на учениците със СОП"); ДГ "Роза", гр. Силистра ("Приобщаването през погледа на родителите"); СПИ с. Варненци ("Работа по случай на дете с проблемно поведение"). Също - "Русенският университет подготвя своите студенти – бъдещи учители" представя проф. д-р Юлия Дончева; ДГ "Мир", гр. Дулово ("Ние сме тук…и не искаме много. Само тяхното приятелство"); ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра ("Изграждане на представи за фонологична осъзнатост при деца на 4-7 г. като фактор за успешно овладяване на процесите четене и писане"); ДГ "Нарцис", гр. Силистра ("Приобщени"); ОУ "Ц. Церковски", с. Средище ("С ръце и сърце в училище"); ПГСУАУ "Атанас Буров", гл. Силистра (" Отвътре навън – малки крачки за големи хора"); СУ "Васил Левски", гр. Дулово ("Учениците със СОП и дистанционното обучение"); ДГ "Радост", гр. Силистра ("Шарен свят").

По материала работи: Йордан Георгиев

Facebook коментари