Понеделник, 04 Март 2024 г.

Община и детска градина от област Силистра са с удобрени проекти от ЦОИДУЕМ

Общо 83 проекта за страната на училища, детски градини, общини, Центрове за работа с деца бяха одобрени от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

През следващите няколко дни одобрените ще бъдат поканени да подпишат договори и ще могат веднага да започнат работа по тях.

Традиционно ЦОИДУЕМ одобрява проекти на широк спектър училища и детски градини. В голяма част от случаите става дума за проекти на училища и детски градини в селските райони, често – с малък брой ученици. Това е така тъй като проектните формуляри са леки за попълване, Центърът предоставя голям аванс за изпълнение на проекта и не изисква тежка отчетност (за разлика от оперативните програми). И тази година голяма част от одобрените бенефициенти са именно образователни институции в по-малките населени места. Кандидатствали са успешно 50 училища, 22 детски градини, 5 общини, 5 Центрове за работа с деца, както и един университет.

Одобрените проекти за област Силистра са на Детска градина "Радост" в Силистра, с наименование "Врата до врата, различни и единни!" и бюджет от 9 980 лв., и на община Силистра - проекта "Мисията продължава" с бюджет от 19 780,50 лв.

Facebook коментари