Неделя, 05 Декември 2021 г.

Мобилни екипи на ОДМВР-Силистра тръгват от тази седмица на обиколки по график в областта

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец октомври 2021 г. мобилен екип, включващ служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност", сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и сектор "Пътна полиция", ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

Община Кайнарджа

Село Посев – 14.10.2021 г., 10:00 часа

Село Попрусаново – 14.10.2021 г., 10:30 часа

Село Давидово – 14.10.2021 г., 11:30 часа

Село Господиново – 14.10.2021 г., 12:00 часа

Село Средище – 14.10.2021 г., 12:30 часа


Община Главиница

Село Сокол – 21.10.2021 г., 10:00 часа

Село Бащино –21.10.2021 г., 11:00 часа

Село Калугерене – 21.10.2021 г., 13:00 часа

Село Ножарево – 21.10.202 г., 13:45 часа

Село Падина – 21.10.2021 г., 14:30 часа


Община Дулово

Село Черник – 28.10.2021 г. , 09:30 часа

Село Овен – 28.10.2021 г. , 10:00 часа

Село Вокил – 28.10.2021 г. , 10:30 часа

Село Руйно – 28.10.2021 г. , 11:00 часа

Село Яребица – 28.10.2021 г. , 11:30 часа

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Facebook коментари