Четвъртък, 21 Октомври 2021 г.
FOODMARK

"Дунав мост" до Силистра е една от важните теми на 14-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

XIV Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие е сред най-мащабните научно-професионални форуми в областта на транспортната инфраструктура в България и региона. Форумът се провежда в гр. Несебър на 7 и 8 октомври 2021г.

Община Силистра участва с презентация на тема: "Дунав мост Силистра - Кълъраш естествен завършек на скоростен път по направлението "Силистра - Шумен - Ямбол - Лесово - Одрин", представена от д-р Юлиян Найденов- кмет на общината, инж. Тихомир Борачев зам.-кмет "Устройство на територията" и главния архитект Марин Неделчев. По време на форума Десислава Паунова- представител на АПИ, с презентация посочи като приоритет за следващия програмен период изграждането на мост Силистра –Кълъраш.

Конференцията събира на едно място изтъкнати представители на релевантните научни среди, държавни институции за провеждане на активна политика за развитие и сближаване на регионите от и извън ЕС в контекста на геостратегическото значение на Европейски транспортен коридор №9. Тя се провежда ежегодно от 2007 г. насам. Организаторите ѝ са: Катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към УАСГ, Институт по транспортно строителство и инфраструктура, Националният комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC) – Сдружение "Български форум по транспортна инфраструктура".

Събитието се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и е с международно участие".

Форума е най-големият форум в областта на транспортната инфраструктура в България и на Балканите, утвърден в представянето и обмена на иновативни идеи и решения в изграждането, поддържането и управлението на транспортната инфраструктура.

Facebook коментари