Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

В Краново откриват екопътека в скален лабиринт на Сухоречието

На 21 октомври 2021 г. в с. Краново, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, предстои официалното откриване на екопътека "Крановски скален лабиринт", създадена по изпълнявания от варненската организация "Българска асоциация за селски и екологичен туризъм" (БАСЕТ), разбираме от сайта ВЕРСИНАЖ.

Покана за участие в събитието е изпратена до държавни и общински институции.

Пътеката е подкрепена от община Кайнарджа, както и от представители на местния бизнес. Проектът на тема "Устройване на туристическа пътека "Крановска Суха река" е от конкурса "Туризъм по Дунав" на Фондация "Америка за България" (ФАБ).

Facebook коментари