Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Милена Перчемлиева: "Стартира процедурата за кандидатстване по Програма "Старт на кариерата"

Стартира птоцедура за кандидатстване за работни места в централните ведомства по Програма "Старт на кариерата" за заетост през 2022 г., като заетостта на младежите е 12 месеца. Това съобщи за Общинско радио-Силистра Милена Перчемлиева, директор дирекция "Бюро по труда" – Силистра.

Могат да кандидатстват младежи до 29 г., ненавършени до 29.10.2021 г., включително, завършили висшето си образование и придобили образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" ("специалист"), "бакалавър", "магистър" или "доктор", съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място. Съгласно Критериите за кандидатстване, кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Кандидатите трябва да бъдат регистрирани в дирекции "Бюро по труда" като търсещи работа лица към датата на подаване на заявлението за кандидатстване по Програмата, а към датата на насочване към работно място, за което са одобрени от работодател – като безработни лица, търсещи работа.

Кандидатът подава в един екземпляр на хартиен носител Заявление за кандидатстване (Приложение 6) или по електронен път. В сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за програмата "Старт на кариерата" е налично и активно електронното заявление от кандидати за работните места в централните ведомства и поделенията им, посочи Перчемлиева.

Линкът към електронното заявление ТУК.

Още информация може да се получи на сайта на Агенцията по заетостта; на място в Дирекция "Бюро по труда" Силистра, бул."Македония" №167 или на тел. 086/ 823 857.

Крайният срок за депозиране на документите от кандидатите за участие по Програмата е 29.10.2021г.

Facebook коментари