Понеделник, 27 Март 2023 г.

Търговско-промишлената палата в Силистра организира информационен ден за местните работодатели

Информационен ден организира днес Търговско-промишлената палата в Силистра. От 10.00 часа в хотел "Дръстър" присъстващите на срещата работодатели бяха запознати с мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените и хората в неравностойно положение. По информация на дирекцията "Регионална служба по заетостта" регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Силистра, Тутракан и Дулово през месец– януари са 9370 души. В сравнение с предходния месец броят им се увеличава с 472. При средното ниво на безработица за страната от 9.78%, в областта данните показват най-висока е безработицата в община Кайнарджа е 26.88% и най-ниска в община Силистра с 10.25%. Разделени по професионален празник: без специалност - 61%, с работнически професии - 26% и специалисти – 13%. Според образованието 57% от безработните са с основно или по-ниско образование, 37% са със средно образование и 6% с висше. Продължително безработни продължават да остават 4230 души, или с 195 повече от декември. Което е 45% от всички регистрирани безработни. В същото време се увеличават и обявените свободни работни места в областта, които са 627 или 507 повече отколкото за декември. Като значителна част от тях от 489 са по програми и мерки за заетост. Постъпилите на работа през януари безработни са 348 или с 205 души повече от декември.

Facebook коментари