Сряда, 05 Октомври 2022 г.

В община Силистра ще пишат стратегия за социалните услуги до 2015

Започна работата по изготвяне на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011 – 2015 г. Със Заповед на кмета на община Силистра е сформиран екип, който ще пише средносрочния планов документ. Включени са представители на различни заинтересовани страни – експерти по социални дейности от общинската администрация, от Общинската служба за социални услуги, доставчици на социални услуги и представители на неправителствени организации, работещи в социалната сфера. По време на първата работна среща на екип е обсъдена и уточнена структурата на документа, предложени нови социални услуги за включване, разпределени са отговорностите, съобщи Мирослава Моллова от общинската дирекция "Здравеопазване и социална политика".
До 30 април стратегията за развитие на социалните услуги и годишния план към нея трябва да бъдат разгледани и приети от Обществения съвет по социално подпомагане и услуги и от общинските съветници в Силистра, каквото е изискването в чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане.
Справка от дирекция "Здравеопазване и социална политика" показва, че на територията на общината сега се предоставят 15 социални услуги и функционират 26 клуба на инвалида и пенсионера. До 2015 година се планира разкриването на още 21 социални услуги в Силистра и общината.

Facebook коментари