Петък, 01 Декември 2023 г.

Скъпият ток повлича и цената на водата до над 4 лв. за кубик в Силистренско

Справка на КВОРУМ показва, че дружеството ВиК - Силистра е внесло в КЕВР през юни-юли бизнесплана и предложения за цени за следващия регулаторен период, който е от 2022 до 2026г. преди шоковото увеличение на цените на електроенергията, което не е калкулирано в заявленията им.

Сравнение на предложените цени с тези, които действат от 1 януари 2021 г., показва, че в Силистра от 2,890 лв. за кубик с новото предложение водата ще струва 3,735 лв., т.е. увеличението е 29,24 %.

При силистренското дружество разходите за ток за 2020г. надхвърлят 30% от общите разходи за доставяне на вода.

Най-голямо ще е поскъпване се очаква при онези дружества, които добиват водата с помпи, каквото е и ВиК - Силистра, което най-вероятно ще доведе минимум до увеличение с 50 % на цената на водата в областта или цена на над 4 лв. за кубик.

"Българският ВиК Холдинг" би могъл да помогне за ситуацията, като поеме координацията за обща обществена поръчка за купуване на ток от борсата, което би намалило цената му, препоръчва още комисията. "Освен това ВиК дружествата трябва да планират мерки за енергийна ефективност. Това не означава само оптимизиране на работата на енергийните обекти, а и мерки за енергийна независимост, например осигуряване на възобновяеми източници на електрическа енергия и/или съоръжения за съхранение на електроенергия в обектите от ВиК системите", предлагат от Комисията.

Facebook коментари