Неделя, 05 Февруари 2023 г.

"Преходното жилище" в Силистра е вече на държавна издръжка

Социалната услуга "Преходно жилище" в Силистра вече е със статут на делегирана държавна дейност, но запазва капацитета си, съобщиха от общинската дирекция "Здравеопазване и социална политика".
Единственото преходно жилище на територията на Силистренската община е създадено със средства на Европейския социален фонд по проект на общината и партньорството на Дома за деца, лишени от родителски грижи "Димчо Дебелянов". Общата му стойност е 110 908,67 лв. Средствата са вложени в ремонт и оборудване на помещенията за преходното жилище, както и за дейности по предоставяне на социалната услуга "Преходно жилище".
Осем момичета и момчета на възраст между 16 и 18 години от Дома са първите му обитатели. Целта е те да се подготвят за самостоятелен живот. В рамките на проекта децата преминаха обучение по три програми: "Придобиване на умения за живот", "Професионална реализация" (курсове за "Готвач", "Сътрудник в малък и среден бизнес", "Оператор на компютър", "Фризьор", "Огняр" и придобиване на правоспособност за управление на МПС - категория "В") и Програма за предоставяне на комплекс от услуги за младежите, напускащи специализираната институция (психологическо консултиране, образователно консултиране и административно и институционално информиране). Отпечатана е "Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга". В помощ на бъдещите потребители на услугата е изготвен справочник с информация за институциите на територията на община Силистра – местоположение и услуги, които предоставят. В края на проекта, продължил 14 месеца, бе издадена и книга. Тя отразява реализацията му, постигането на заложените цели и пътя, извървян от децата и младежите в преходното жилище преди излизането им в самостоятелния живот.

Facebook коментари