Четвъртък, 21 Октомври 2021 г.
FOODMARK

Силистренци могат да кандидатстват за срочна военна служба в доброволния резерв

Със заповед на министъра на отбраната Георги Панайотов от 27 септември тази година са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв – 120 от тях са за длъжността "младши специалист", в която приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) "Васил Левски" в град Велико Търново и 30 от тях – във Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ в град Шумен.

Кандидатите подават писмени заявления чрез военните окръжия, като тези с постоянен адрес в област Силистра могат да подават документи всеки делничен ден от 08.30 до 16.30 часа във Военно окръжие в Силистра. Крайният срок за кандидатстване е 22 октомври. Заявленията трябва да бъдат придружени и от всички изискуеми документи, упоменати в заповедта на министър Панайотов, която може да бъде прочетена на следния уеб адрес: ТУК.

Минималното изискване за образование е основно. Могат да кандидатстват само български граждани до 40-годишна възраст, срещу които няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Провеждането на подбора на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв ще се извършва от Централното военно окръжие. Комисия извършва подбора на кандидатите, като за класираните военномедицинските органи установяват годност за служба в доброволния резерв. Срочната служба в доброволния резерв включва последователно преминаване през следните три етапа – начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание. След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв, българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс на военна служба, ако отговарят на изискванията.

Съгласно заповедта на министъра, срочната служба в доброволния резерв ще започне от 10 януари 2022 година.

Facebook коментари