Неделя, 22 Май 2022 г.

С 60% повече събра НАП – Силистра през януари

С милион и 900 хиляди лева повече са внесените данъци и осигуровки в НАП - Силистра през първия месец на 2011 година, в сравнение със същия период на миналата година.
Близо 5 милиона лева са приходите в офиса, като 3 милиона от тях са постъпления към централния бюджет от данъци. За сравнение през миналата година събраните суми от данъци са в размер на 835 хил.лв. Разликата в приходите се дължи на внесените суми, дължими по закона за ДДС, които са в общ размер 1,93 млн. лв., а през първия месец на миналата година изпълнението на този данък е било на минус.
По корпоративно подоходно облагане постъпленията са малко над 123 хиляди лева, внесени основно от нефинансови предприятия.
874 хиляди лв. са внесени през януари 2011 г. по перото "Данък върху доходите на физическите лица" – с 232 хил. лв. повече от първия месец на миналата година. От тях 521 хиляди лева са внесли наети по трудови правоотношения, а 48 хил. лв. – от годишен и авансов данък на едноличните търговци. Това е ръст повече от два пъти в сравнение с внесеното от ЕТ за миналия януари – 19 500 лв.
Огромен ръст се отбелязва при приходите от данък върху дивидентите от ликвидни дялове на местни физически лица – 208 хил.лв. срещу 3600 лв. за януари 2010 г.
Запазило се е нивото от миналата година на постъпленията от глоби, санкции и неустойки, както и наказателни лихви при възстановяване – 8 хил. лв.
При постъпленията от задължения по бюджета на НОИ и здравната каса обаче се забелязва лека тенденция за понижение в сравнение с релевантния период за миналата година. Два милиона лева са внесените през януари т.г. осигуровки, което е с 230 хиляди лева по-малко от миналогодишните.

Facebook коментари