Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Силистренски учител с престижна награда

Днес г-жа Цветелина Иванова - учител в четвърта възрастова група, получи награда на РААБЕ България за участието си с доклад и презентация на тема "С любов към природата" в 8-ят международен конкурс "Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021" на тема: "Развитие на техническото и природонаучното творчество на
децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации".

Наградата беше връчена от Михаил Кирязов- областен координатор на СБУ- Силистра.

Основано през 1996 г., РААБЕ България вече 25 години е едно от най-динамично развиващите се издателства на българския пазар, специализирано в издаването на професионална и методическа литература за образованието, като предлага широка гама от над 40 информационни продукта – наръчници с подменяеми страници, еднократни издания, тематични поредици, компактдискове.

Facebook коментари