Четвъртък, 21 Октомври 2021 г.
FOODMARK

Приключи фотоконкурса на тема "Моето лято без риск", организиран от Община Силистра

Приключи фотоконкурса на тема "Моето лято без риск", организиран от Община Силистра, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по зависимости. В конкурса участваха ученици от 1 до 12 клас. Комисията с председател Мария Недялкова- зам.-кмет на Община Силистра и Председател на Общински съвет по наркотични вещества, беше изключително затруднена, но въпреки това отличи най-оригиналните фотографии с позитивни послания за лято без риск, здравословен начин на живот и безопасно и полезно използване на свободното време.

Наградените участници са:

I място – Дамян Мирославов Маринов – VIб клас от ОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра
II място – Магдалена Нешева – Iб клас от СУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Силистра
III място –Александра Александрова - VIIб клас от СУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Силистра
Александра Звездемирова Димитрова – IX клас от ПГСУАУ "Атанас Буров" - гр. Силистра

Поощрителни награди за отлично представяне:

• Мервин Мехмед - на 15 години, Област Силистра, Община Тутракан, с. Преславци , НЧ "Светлина- 1941г."
• Лора Деянова Георгиева – II клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий"
• Онур Салъф – на 7 години, Област Силистра, Община Тутракан, с. Преславци, НЧ "Светлина- 1941г."
• Йолина Калоянова Пейчинова - II клас, ОУ "Иван Вазов"
• Кубрат Юлиянов Минчев – Vб клас, ОУ "Иван Вазов"
• Антон Иванов Тодоров – на 18 години, гр. Лом
• Катина Михайлова Велкова - на 8 години от ОУ "Отец Паисий"
• Божидара Стефанова Симеонова – VIIa клас, СУ "Н.Й.Вапцаров"

Facebook коментари