Събота, 01 Октомври 2022 г.

Нивото на безработицата в Силистренско е Сон Сожмон

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в областта се запазва както през юли на 8,7%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Или както казват французите "Сон Сожмон" - "Без промяна".

Снижението на годишна база е с 3,3 п.п. – от 12,0% през август 2020 г. до 8,7% през август 2021 г.

Равнището на регистрираната безработица в страната през август 2021г. е 4,9%.

Регистрираните безработни през месеца в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са 3971, което е с 11 лица повече от юли. На годишна база се наблюдава намаление с 1 474 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 32,5% /506/, следвана от Главиница – 21,4% /714/, Алфатар – 19,6% /194/, Ситово – 19,0% /286/, Дулово – 10,2% /985/, Тутракан – 6,4% /334/ и Силистра –4,1% /952/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 423 безработни лица. Освен тях, други 67 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.
През м.август броят на започналите работа регистрирани безработни е 315, като от тях най-много са наети в сектора на търговията-18,7%, преработващата промишленост – 16,2%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството-7,6%, образованието, държавното управление и хуманното здравеопазване и социалната работа–по 4,4% и др.

Други 13 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. В реалната икономика са устроени 72,1% от започналите работа през август.

През месец август на субсидирани работни места са били назначени общо 88 безработни лица от рисковите групи – 20 по програми и мерки за заетост и 68 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1201 лица, като през август т.г. са сключени трудови договори с нови 58 безработни.

Най-търсените професии през месецa са учител, градинар, личен асистент, машинен оператор, сервитьор, р-к поддръжка и др.

Facebook коментари